AKMESCİT/SİMFEROPL (QHA) -

Kırım’ın işgal yönetiminde olan sözde “Başkan” Sergey Aksyonov, Rusya yönetimine, Kırım'ın işgalinden önce Ukrayna yönetimi tarafından  yarımadadaki araziler ile ilgili verilen belgeleri geçersiz saymayı önerdi.

Konu ile ilgili kendi Facebook sayfasında açıklama yapan Aksyonov, "Benim girişimimle, Ukrayna devlet organları tarafından Kırım ve Akyar'da arazi sahipliğini teyit etmesiyle ilgili verilen belgeleri geçersiz olarak saymayı izin veren öneriler oluşturularak Rusya yönetimine gönderildi. "diye bildirdi.

Sözde Başkan söz konusu isteği, kıyı bölgeleri ve milli parklardaki bölgelerin yasa dışı inşaatlardan temizle ihtiyacıyla açıkladı.

 

QHA