KİEV (QHA) -

Rus avukat Mark Feygin, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da Kırım Tatar Milli Meclisi üyelerine karşı baskıların artacağı tahmininde bulundu.
 
QHA’ya konuşan Mark Feygin, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Kırım Tatar Milli Meclisi üyelerine karşı faaliyetlerinin, “Büyük Meclis Davası” olarak adlandırılabilecek bir süreçte birleştirilebileceğini ifade etti.

Mark Feygin, “Sonbahar-kış aylarında ve 26 Şubat'ın yıldönümü öncesinde meydana gelen olayları dikkate alırsak FSB’nin gerçekten “Büyük Meclis Davası” hazırladığı söylenebilir. Bunun, insanların korkutmayı sağlayacak belirli bir dava olacağını düşünmüyorum. Rusya Ceza Kanunu’nun maddelerine göre örneğin terör veya casusluk suçlamaları gibi daha ciddi bir takibatın söz konusu olacağını düşünüyorum. Böyle bir davanın FSB’nin Kırım Müdürlüğü veya Lubyanka’da (FSB’nin Moskova’daki merkezi) kesinlikle hazır olduğu kanaatindeyim” şeklinde konuştu.
 
Kırım Tatar Milli Meclisi’nin güya Rusya toprağı olarak Kırım’ın statüsü için büyük bir tehdit oluşturduğundan emin olan Feygin, Kremlin’in bu korkudan dolayı böyle bir davanın başlatıldığı fikrini paylaştı.
 
Feygin, “Kremlin, tabii ki, Kırım’da Kırım Tatar Milli Meclisi yanlılarını kesin olarak parçalamak, dağıtmak ve yok etmek için elinden geleni yapacak. Bunun için, Kırım’da bulunan onlarca Kırım Tatar Milli Meclisi üyesini kapsayacak bir “kalpak” davasının oluşturulması çok uygun. Davayı önceden öngörerek ve böylece Kırım’daki insanları, durumun beklemedik bir şekilde gelişebileceğine hazırlamak için bu konuda konuşulması ve konunun medyada aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum” diye kaydetti.

Mark Feygin, “Büyük Meclis Davasının” gerçekleşme ihtimalinini uluslararası kuruluşların ve davayı önleme fırsatı olmasa da işgalcilerin yasa dışı eylemlerini duyurmak için fazlasıyla imkana sahip olan Ukrayna’nın aktif çabalarına bağlı olduğunu ifade etti.
 
Ukrayna’nın bulunması gereken olası eylemler konusuna değinen Feygin, “Ukrayna, idari yöntemler yardımıyla yabancı diplomatların Kırım’a erişimini Moskova’dan sağlamalı, çünkü onların Ukrayna’nın ana kısmı ile yarımada arasındaki idari sınırdan geçişi zor. Günümüzde Avrupalı ve Amerikalı temsilcilere mahkemelere katılma imkanı sağlanmalı. Ukrayna Bakanlar Kurulu, Kırım’a Moskova’dan gelmesine izin verilen kişilerin ismi bulunan listeyi içerecek şekilde bir karar kabul edebilir. Ayrıca Moskova’dan Akmescit’te gelebilecek uluslararası gazeteciler ve avukatlar da olmalı” dedi.
 
Ukrayna’nın Kırım’ın statüsünün uluslararası normlara göre düzenleneceği bir platformun kurulması konusunu net olarak ortaya koyması gerektiğini söyleyen Feygin, böyle bir alanın, Rusya haricinde Karadeniz bölgesi ülkeleri temel alarak kurulabileceğini paylaştı.

Bahsi geçen ilkesel adımlar dışında Ukrayna’nın aktif katılımını gerektiren bir dizi konunun olduğunu, bunların arasında Kırım Tatar siyasi tutukluların ailelerine maddi yardımın da yer aldığını ekleyen avukat Mark Feygin, “Onların (Kırım Tatar siyasi tutukluların aileleri) çoğu zor durumda, çünkü ailelerin çok sayıda çocuğu bulunuyor. Burada toplanan yardımlar da yeterli değil. Onlar için devlet yardımı sağlanmalı” diye kaydetti.

QHA