KİEV (QHA) -

Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu, 29 Temmuz tarihinde Kiev'de toplanmıştı. 9. Yönetim Kurulu toplantısında gündemi işgal altındaki Kırım'da gerçekleşen fail-i meçhul cinayetler ve insan hakları ihlalleri ile, bu gerçekleri dünya kamuoyuna duyurma çalışmaları teşkil etti. 

Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararların tam metni:

Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu’nun 29 Temmuz 2017 tarihinde yapılan 9. Toplantısında aşağıdaki konular görüşülerek belirtilen kararlar alınmıştır:

            1-Kongre Başkanı ve üye teşkilatlar dünya çapında ve ülkelerinde bir önceki toplantıdan itibaren yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmıştır.

            2-İşgalden sonra vatan Kırım’da şehit edilen, kaçırılan ve tutuklanan Kırım Tatarları, vatan Kırım’ın işgal sonrası durumu hakkında dünya çapında başlatılan imza kampanyası hakkında üye teşkilatlar tarafından bilgilendirme yapılmıştır.

            3-I.Kırım Tatar Millî Kurultayı’nın 100. Yılını Anma Faaliyetleri ile ilgili olarak dünya çapında Kırım Tatar Millî Meclisi ile senkronize olarak yürütülecek faaliyetlerle ilgili tekliflerin 15 Ağustos 2017 tarihine kadar toplanarak faaliyet programını belirlemek üzere Genel Sekreter Namık Kemal Bayar, Muhasip Yardımcısı Metin Ömer ve Yönetim Kurulu üyesi Rüstem Irsay’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.

            4-Kırım’da devam etmekte olan insan hakları ihlalleri konusunda dünya kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde yapılacak faaliyetlerin organizasyonu konusunda Kongre Başkan Yardımcısı Mükremin Şahin’in görevlendirilmesine karar verilmiştir.

            5-Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü garanti altına alan Budapeşte Memorandumunun taraf ülkelerine Kırım’daki durumu anlatan ve Memorandumdan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda müracaatta bulunulmasına karar verilmiştir.

            6-Kongrenin faaliyet gösterdiği ülkelerde yaşayan kadınlarla ilgili olarak yapılacak çalışmalar hakkında hazırlık yapmak, yol haritası oluşturmak konusunda Yönetim Kurulu üyelerimiz Ayla Bakkallı, Vasfiye Aliarova, Denetim Kurulu üyeleri Gayana Yüksel ve Gülnara Bekirova'dan oluşan çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiştir.

QHA