ANKARA (QHA) -

Bilindiği gibi bugün 11 Eylül'de işgalcilerin güdümündeki Rus mahkemesi, işgalci savcılığın suçlamalarını destekleyerek Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz'ü yasa dışı şekilde 8 yıl hapse mahkum etti. Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki işgalci mahkemenin Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz hakkında verdiği kanunsuz hükmün ardından konu ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Dünya Kırım Tatar Kongresi’nden (DKTK veya DQTK) bu hukuksuzluk ile ilgili yapılan açıklamada, “İşgalcilerin sözde mahkemeleri tarafından yapılan hiçbir yargılama tanınamaz.” denildi.

Dünya Kırım Tatar Kongresi’nden gelen açıklamanın tam metni şu şekilde:

Dünya Kırım Tatar Kongresi'nden

Konu: KTMM Başkan vekili Ahtem Çiygöz hakkında

Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından işgalinden bu yana Kırım Tatarlarına karşı uygulanan baskıcı siyaset bugün itibarıyla daha vahim bir seviyeye ulaşmıştır. Rusya Federasyonunun hukuk ve ahlak tanımaz yargı mercileri Kırım Tatar Millî Meclisi Başkan vekili Ahtem Çiygöz hakkında hapis kararı vermiştir.   

Rusya Federasyonunun işgal ettiği topraklarda kendi kanunlarını uygulaması ve mahkemeler kurması uluslararası hukuka aykırıdır. Bu mahkemeler ve mahkemelerce verilen kararlar “yok” hükmündedir. İşgalcilerin sözde mahkemeleri tarafından yapılan hiçbir yargılama tanınamaz.

Rusya Federasyonunun yasadışı yargı mercileri tarafından Kırım Tatar Millî Meclisi Başkan vekili Ahtem Çiygöz hakkında verilen karar hukuken yok hükmündedir. Evrensel hukuk ve insanlık vicdanı bu kararı asla tanımayacaktır.

Uluslararası antlaşmalara göre hukuken Ukrayna toprağı olarak sayılan Kırım’da kanunsuz ve gayriahlaki bir şekilde faaliyet gösteren bu yapılara karşı Ukrayna mercileri ile uluslararası yargı organları ve kuruluşların derhal yasal tedbirlere ve yollara başvurarak Kırım’daki sözde idareciler ve kurmaca yargı mercilerinin üyeleri hakkında gerekli cezaları bir an önce vermeleri gerekmektedir.

Gelinen nokta bir kez daha gösteriyor ki Rusya Federasyonu, işgal ettiği Kırım’da bir hukuk katliamı gerçekleştirmektedir. Rusya Kırım’ı terk etmedikçe bu ilkel ve ahlak dışı suçu işlemeye devam edecektir.

Dünya Kırım Tatar Kongresi,

Bütün insanlık alemini ve dünyanın medenî ülkelerini Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilmekte olan bu hukuk katliamını engellemek üzere her türlü tedbiri almaya bir kez daha davet etmektedir.

Saygılarımızla

QHA