KİEV (QHA) -

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı, Ukrayna milletvekili Refat Çubarov, Kırım’ın gelecek vizyonuna (tasavvuruna) ilişkin tartışmaların başlayacağını ifade etti.
 
Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinin 3. yıl dönümü dolayısıyla yapılan “İşgal Koşullarında Kırım: Ukrayna ve Dünya İçin Sonuçlar” konulu uluslararası forum çerçevesinde bugün, 26 Şubat tarihinde düzenlenen “Kırım’ın Geleceği: Yarımadanın Statüsü ve İşgale Son Vermeye Yönelik Politika” konulu toplantıda konuşan Refat Çubarov, “Sadece bir toprak parçası bağlamında değil, tarafların görüşleri, emellerine göre kendi tutumunu kenetlemesi açısından da Kırım etrafında büyük bir çarpışmanın başlangıcının kapısındayız. Bu, mevcut durumda şimdilik herhangi bir gelişmenin olmadığı anlamına gelmiyor. Taraflar, bu çarpışmadan galip olarak çıkmaya hazırlanıyorlar. (Bu minvalde de) “Ukrayna buna hazırlanıyor mu?” sorusu doğuyor” dedi.

Kırım’ın ülkeler için hırs ve dünya politikasındaki rolü nispetinde dikkate alınması gerektiğini ifade eden Çubarov, Rusya’nın dünya jeopolitiğinde kendisine biçtiği rol dikkate alındığında, Kırım için saldırganca mücadele edeceğininin açıkça görülebileceğini belirtti.
 
Refat Çubarov: “Batı bir tercih ile karşı karşıya. Onlar neyi tercih edecek? Ya dünya, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan uluslararası hukukun az çok oturaklı yapısına dayanarak gelişmeye devam edecek ve Batı bu bağlamda Rusya’yı eski konumuna çekilmeye zorlayacak. Ya da dünya Rusya ile uzlaşmaya varacak ve olayların tahmin edilemez bir yönde ilerlemesine yol açacak” diye kaydetti.

Kırım Tatarları için Kırım’ın sadece yaşamak istenilen bir toprak olmadığını vurgulayan Çubarov, “Bizim için Kırım, 20. yüzyılda uğradığımız facialardan sonra korunabilme imkanımızın olduğu tek topraktır” tespitinde bulundu.

Ukrayna için de  Kırım meselesinin, bağımsız bir yapı olarak devleti koruma imkanı olduğunu ifade eden Refat Çubarov, “Bunun bilinci, Ukraynalı politikacıları ve memurları daha kararlı eylemlerde bulunmaya teşvik etmeli. Beyan ettiğimiz niyetlerde ne kadar tutarlı olmaya hazır olduğumuza karar vermeliyiz” dedi.
 
KTMM Başkanı Refat Çubarov, uluslararası hukukta Kırım Tatarlarının yerli halk statüsü olarak belirlenmesine dair kanıtların ve yerli halkın belirli bir devlet yapısını seçmesinin her şeyin sonunda Kırım etrafındaki çarpışmada durumu belirleyeceği inancında olduğunu dile getirdi.
 
Ukrayna’nın Kırım’a sahip olma hakkına ilişkin onlarca kanıtı olduğunu ve Kırım Tatar halkının statüsü ile ilgili tutumunu mevzuatında pekiştirmesi gerektiği kanaatinde olduğunu belirten Çubarov, “Bu salt Kırım Tatarlarının beklediği bir istek ve emel değil, bu devletin ve toprak bütünlüğünün güçlendirilmesi anlamına da geliyor. Çok zamanımız yok, çünkü fiziksel bir çarpışma olmadığını belirttiğim mücadelenin zamanı yaklaşıyor. Bu, bizim işe yarar olup olmamamızla sınanmamızın da bir göstergesi. (Tüm bu hususlar) doğrudan hak iddialarının çarpışmasında zamanının gittikçe azaldığını ve vaktin yaklaştığını gösteriyor” diye kaydetti.

Daha önce Ukrayna İşgal Edilen Bölgelerden ve İç Mültecilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Yusuf Kurkçi, Rusya Federasyonu’nun Kırım’ın işgaline çok önceden hazırlandığını bildirdi.
 
Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinin 3. yıl dönümünde Kiev’de 25-26 Şubat tarihinde “İşgal Koşullarında Kırım: Ukrayna ve Dünya İçin Sonuçlar” konulu uluslararası forum düzenleniyor. Forumunun birinci çalışma gününde, Kırım’ın işgalinin uluslararası hukuki sonuçları, enformasyon alanındaki meydan okumalar ve işgal edilen yarımadada Rus propagandası konuları ele alınırken, ikinci gününde Kırım’ın işgaline son verilmesi yolları ve bu sürecin birimleri konularının ele alınması planlanıyor.

QHA