ANKARA (QHA) -

Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyacak ola Türk Akımı Gaz Boru Hattı Projesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan genelgede, karada ve denizde döşenecek toplam 4 boru hattından oluşacak projenin, deniz bölümünde yer alan iki boru hattının tasarım, inşa ve işletimi faaliyetlerinin South Stream Transport B.V. şirketi tarafından yürütüleceğinin Rusya tarafından bildirildiği, projenin 'Kara Bölümü 1' kısmının Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) inşa edilerek işletileceği belirtildi. Genelgede, ayrıca 'Kara bölümü 2' kısmına ilişkin faaliyetlerin ise önümüzdeki dönemde her iki ülkenin belirleyeceği kuruluşlarca ortak kurulması planlanan bir şirket tarafından yürütülmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliği bakımından büyük önem taşıyan söz konusu projenin, “öngörülen süresinde ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin gerçekleştirilmesi için kurumlar arası ortak çalışmaların süratli kararlı ve duyarlı bir bizimde tüm kamu kurum ve kuruşlar arasında etkin bir işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak yürütülmesi gerektiği” belirtildi.

Buna göre, anlaşma çerçevesinde Türkiye tarafından üstlenilen yükümlülüklerin zamanında ve layıkıyla yerine getirilebilmesi için proje kapsamında kamu kurum ve kuruşlarınca yapılacak uygulama ve işlerin süratle tamamlanması istenildi. Genelgede, arazi hakları kuruluşu olarak atanacak kamu kuruluşuna BOTAŞ'a ve South Stream Transport B.V. şirketine ilgili bütün kamu kurul ve kuruşları tarafından gerekli katkı ve desteğin verilmesi istendi.

Bunun yanı sıra, genelgede, anlaşmaya istinaden proje kapsamında gerekli arazi hakları edinimi çalışmalarını yürütmek amacıyla bir kamu kuruluşunun, arazi hakları kuruluşu olarak atanacağı belirtildi.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde Türkiye ve Rusya arasındaki hükümetlerarası anlaşma 10 Ekim 2016'da İstanbul’da imzalanmıştı.
 
Proje kapsamında inşa edilecek 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattın Türkiye pazarı için, ikinci hattın ise Avrupa’daki müşterilere doğalgaz taşıması öngörülüyor.

Türk Akımı’nın ilk hattının inşaatının 2017 yılının ikinci yarısında başlayacağı bildirilmişti.

QHA