KİEV (QHA) -

Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi Eskender Bariyev, Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinden hemen sonra askerlik çağında olan Kırımlılara askerlik şubelerine çağrı belgelerinin gelmeye başlamasına rağmen Rusya Federasyonu’nun Kırım sakinlerinin askere çağrılması konusunda ihtiyatlı davrandığını ifade etti. Bununla birlikte Bariyev başlangıçta Kırımlıların ve Sivastopollülerin (Akyarlıların) sadece Kırım yarımadasında askerlik yapacağının iddia edilmesine de dikkat çekti.
 
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eskender Bariyev, “Rus kanun koyucusu da 21 Mart 2014 tarihli Federal Anayasa Kanunu’nun 6. Maddesinde bunu öngördü. Bu kanunda, “Kırım Cumhuriyeti ve federal öneme sahip Sivastopol (Akyar) şehrinde” askere çağrılan Rusya vatandaşlarının 2016 yılının sonuna kadar “Kırım Cumhuriyeti ve federal öneme sahip Sivastopol şehrinde” bulunan askeri üs, birliklerdeki Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri birimlerinde askerlik yapacakları belirtildi” diye anlattı.

Kırımlıların Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nde askerlik yapmaya çağrılmasının askeri suç olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Eskender Bariyev, “Bu suça ortaklık yapan herkes sorumlu tutulacak” diye kaydetti.
 
1 Nisan tarihinden itibaren Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da sakinleri askere çağırmaya yönelik ilkbahar kampanyası başladı. Askerlik şubeleri, Kırım’da Rusya Federasyonu ordusunda askerlik yapmak üzere 2,4 bin kişiyi silah altına alacak. İlkbahar askerlik kampanyasının ayırt edici özelliği ise bundan böyle Kırımlıların işgal edilen yarımadanın yanı sıra Rusya’da bulunan birlik ve üslerde de askerlik yapması.

QHA