KİEV (QHA) -

Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki çatışmayı çözmek için kurulan Üçlü Temas Grubu’nun (Ukrayna, Rusya,  AGİT) siyasi alt grubu uzmanı Olga Ayvazovskaya, Ukrayna’nın, Donbas’ta işgale son verilmesinin karşılığında işgal edilen Kırım’ı Rusya’nın toprağı olarak kabul etmesi ile ilgili meselenin sadece Rusya Federasyonu’nun inisiyatifinde tartışıldığını ifade etti.
 
QHA muhabirine konuşan Olga Ayvazovskaya, Rusya Federasyonu’nun, Ukrayna’nın teorik olarak Kırım’dan vazgeçebileceğinden dolayı, askeri çatışmanın sürdürülmesi, sosyal ödemeler ve yasa dışı silahlı örgütlerin desteklenmesi için dev kaynaklar sağladığı Donbas’tan çekilmeyeceğini belirtti.
 
Ayvazovskaya, “Böyle fikirler saf ve ümitsiz, Ukrayna kendi toprağından vazgeçemez çünkü Kırım ve Donbas’ın ardından yine Rusya Federasyonu tarafından oluşturulan yeni bir çatışma bölgesi meydana gelebilir” dedi.
 
Ukrayna’nın Kırım’dan vazgeçmesi halinde, bunun bir devlet olarak Ukrayna tarihine ve böyle olayların neredeyse hiç olmamasından dolayı Avrupa ile dünya tarihine devasa bir etkide bulunmuş olacağını ifade eden Ayvazovskaya, “Bu tür kararlar yetkililer veya milletvekilleri tarafından kabul edilemez. Bu, Ukrayna Anayasası ve mevzuatına aykırı olur ve Kırım’dan vazgeçmekle ilgili bir kararın kabul edilmesi veya hukuki düzeyde belirtilmesi halinde onlar devlete ihanet etmekle veya Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün bozulmasına tehlike arz etmekle suçlanabilirler. Böyle bir karar şayet kabul edilse onu kabul eden kişiler için, genel olarak Ukrayna için ve uluslararası uygulamalar açısından geri döndürülemez sonuçlar oluştururdu” şeklinde devam etti.
 
2017 yılında Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler temelinde katılımını güçlendirilmesi ve uluslararası ortakları, ülke içinde Kırım’ın geri alınması ile ilgili enformasyon politika sürdürmesi gerektiği fikrini paylaşan Olga Ayvazovskaya, “Topluma Kırım’dan vazgeçme kararının kabul edilmesinin apriori olarak imkansız olduğu bildirilmeli. Ayrıca dünya toplumuna, topraklarının geri alınması perspektiflerinin bir-iki yıl değil, 5-7 ve daha fazlasına uzayabilmesine rağmen Ukrayna’nın hiçbir zaman kendi toprağından vazgeçmeyeceği bildirilmeli” diye vurguladı.

QHA