WASHINGTON (QHA) -

Erişime açılan CIA (Central Intelligence Agency-Merkezi İstihbarat Teşkilatı) belgelerinde, bölücü terör örgütü PKK ile ilgili bilgiler dikkat çekiyor.

 

 

Bilhassa Anadolu Ajansı tarafından farklı başlıklar altında haberleştirilen belgeler, bölücü terör örgütü ile ASALA arasındaki ilişkilere, örgütün kaynaklarına ve destekçilerine dair önemli bilgiler içeriyor.

 

PKK-ASALA arasındaki birliktelik

Ocak 1984 tarihli "Ermeni Gizli Ordusu" başlıklı bir raporda erör örgütü ASALA ile ilgili CIA'in verdiği ayrıntılı bilgiler ve örgütün yapısı üzerine analizler yer alıyor.  "Örgütün Değişen Taktikleri ve Organizasyonu" başlıklı bölümünde PKK ile ASALA bağlantısının ortaya konulduğ raporda, "ASALA, PKK ile ittifak kurduğunu ve Kasım 1980'de PKK ile Fransa'nın Strazburg şehrindeki Türk Konsolosluğuna saldırı düzenlediğini kabul etti." ifadesi bulunuyor.
 
26 Ağustos 1985 tarihli belgede ise PKK ile Ermeni teröristlerin ilişkisi hakkında "1984 yazında PKK, kendi militanlarından, diğer Kürt ve sol gruplardan ve muhtemelen bazı Ermeni teröristlerden oluşan 'HRK' ismiyle anılan bir birim oluşturdu." bilgisi yer alıyor. Belgede bunun dışında PKK'nın yapılanma ve eylem düzenleme çerçevesinde Ermeni terör örgütlerini kendisine model olarak seçtiği bilgisi de bulunuyor.

 

PKK'nın maddi kaynakları

Terör örgütü PKK'nın 1980'lerden itibaren özellikle Batı Avrupa'da şebekeler oluşturarak finans sağlamak için Avrupa ülkelerinde yaşayan Kürtlerden "vergi ve haraç topladığı", muhaliflerini öldürdüğü CIA belgelerinde belirtiliyor.

Aralık 1986'da hazırlanan dünyadaki terör faaliyetlerinin incelendiği değerlendirme raporunda, "PKK: yolunu değiştiriyor mu?" başlıklı bölümde 1980 darbesinden sonra PKK'nın Suriye'ye geçerek faaliyetlerini orada sürdüğü ifade ediliyor. PKK'nın aynı dönemde Suriye haricinde Batı Avrupa ülkelerinde de yapılanmaya başladığına dikkat çekilen raporda örgütün bilhasssa Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde propaganda faaliyetlerine ve militan devşirme çalışmalarına hız verdiği belirtiliyor.

PKK'nın Avrupa hamlesinin bir diğer amacının da yurt dışında Türkiye'ye ait hedeflere saldırı için bu ülkeleri üs gibi kullanmak olduğu, önemli sayıda PKK militanı ve sempatizanının Avrupa'da bulunduğu kaydediliyor. Raporda, terör örgütü PKK'nın kendisine karşı olan bütün muhalif Kürtleri "hain, ajan, katil ve Kürt halkının düşmanı" olarak tanımlayarsk birçok muhalifini de infaz ettiği bilgisi yer alıyor.

Raporun "Destek Kaynakları" başlıklı bölümünde, "PKK çantalarını büyük ölçüde Kürt halkı arasındaki üyelerinden vergi toplayarak ve haraç keserek dolduruyor." ifadesi bulunuyor. PKK'nın üyelerinden, sempatizanlarından ve takipçilerinden kazançlarının bir kısmını örgüte vermelerini istediği, örgütün ayrıca para toplamak için etkinlikler düzenlenmesi ve örgütün finansmanı için şirketler kurulmasını istediği bilgileri yer alıyor.

Terör örgütü PKK'nın ayrıca Avrupa'da kurduğu "ERNK" gibi alt kolları ile Kürt iş adamlarından haraç aldığı, buradan gelen paraların örgüte aktarıldığı da CIA'in istihbarat raporlarında bulunuyor.

 

Suriye'nin verdiği destek

1980'li yıllarda hazırlanmış birçok raporda Suriye'nin terör örgütü PKK'ya her türlü desteği sağladığı,  Suriye'nin PKK'ya desteğiyle ilgili bölümlerin giderek artması dikkat çekiyor.

Suriye'nin başkenti Şam'daki ABD Büyükelçiliğinden gelen bilgilere dayanan Haziran 1985 tarihli "Çok Gizli" damgalı bir raporda Suriye rejiminin yapımına 1983 yılında başlanan Atatürk Barajı'ndan dolayı rahatsızlık duyduğu, Suriye'nin Türkiye'yi anlaşmazlık yaşadığı konularda baskı altında tutabilmek için PKK'yı desteklediği" bilgisi yer alıyor.

CIA'in 12 Şubat 1986'da "Suriye Tehdidi" başlığıyla hazırladığı bir başka belgede raporun "Terör Sorunu" başlığını taşıyan bölümünde Suriye yönetiminin Sovyet desteğiyle Kürt ve Ermeniler başta olmak üzere Türkiye karşıtı terör örgütlere yardım ettiğine yönelik Türkiye'nin bilgi aktardığı belirtiliyor. Raporda ayrıca Suriye'nin Irak'ta da PKK'ya yardım ettiği bilgisi bulunuyor.

CIA'in 7 Mayıs 1987'de terörizm hakkında hazırladığı bir başka raporda ise "Suriye'nin Kürt Teröristlere Desteği" başlıklı bölüm Suriye'nin PKK'ya desteğinin arttığını ve bu durumun ABD tarafından da yakından takip edildiğini gösteriyor.

Raporda ayrıca Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması için taktik olarak Kuzey Suriye'de bulunan PKK ve ASALA'ya ait yapılanmaları kapattığı, ancak bunları Lübnan'daki Bekaa Vadisi'ne gönderdiği bilgisi yer alıyor.

QHA