WASHINGTON (QHA) -

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli üyesi Senatör Ben Cardin bugün, 10 Ocak'ta, Vladimir Putin'in 20 yıldır, kendi ülkesindeki ve Avrupa'daki demokratik kurumlara, hukukun üstünlüğüne ve demokratik değerlere yönelik saldırıları konu alan raporu paylaştı.

Söz konusu rapor, Cardin'in "Rusya'nın Düşmanca Faaliyetleriyle Mücadele - 2017" başlıklı tasarıyı sunmasından bir yıl sonra yayınlandı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi için azınlık grubu tarafından hazırlanan rapor, "Putin'in, Rusya ve Avrupa Demokrasisine Asimetrik Saldırıları: ABD Ulusal Güvenliğine Tavsiyeler" başlığını taşıyor.

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rus hükümeti kaynaklı tehditler konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi reddetmesinin ABD hükümetini, kurumlarını ve Avrupalı müttefikleri, Putin'in demokrasilere müdahalesine karşı harekete geçirme çabalarını engellediği kaydediliyor. Amerikan tarihinde hiçbir tehdidin bir ABD Başkanı tarafından bu denli gözardı edilmediğine vurgu yapılırken, güçlü bir ABD tepkisi olmaksızın, anakarada ve Avrupa'daki kurumlar ile seçimlerin, Kremlin'in agresif ve sofistike kötü niyetli nüfuz operasyonları için savunmasız kalacağı aktarıldı.

Senatör Cardin konuyla ilgili olarak, "Başkan Trump, Rus tehdidi konusunda açık gözlü ve zeki olmalı, hükümetimizin cevabını güçlendirmek için eyleme geçmelidir. Ayrıca diğer ABD başkanlarının kriz dönemlerinde yaptığı gibi, tehditlere karşı koymak ve değerlerimizi savunmak için ülkemizi harekete geçirerek, uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.

Putin'in askeri müdahaleler, siber saldırılar, dezenformasyon, siyasi gruplar arasındaki ayrımları keskinleştirme, enerji kaynaklarının silah olarak kullanılması, yolsuzluk ve organize suç gibi Sovyet dönemi taktiklerini yeni teknolojilerle güncelleyerek, ilk önce kendi ülkesi ve halkı üzerinde bunları mükemmelleştirdiği, daha sonra ise dünya çapında kendi menfaatleri doğrultusunda kullandığı rapordaki diğer ibareler arasında yer aldı.

Ayrıca Putin'in yurtdışında giderek artan saldırganlığının, iç politikada gücünü koruma ihtiyacıyla doğrudan bağlantılı olduğu ve Rusya'da iktidarını sürdürmeye çalıştığı göz önüne alındığında, muhtemelen dünya üzerindeki demokrasilere yönelik saldırılarını hızlandırması olasılığı olduğu kaydedildi.

Raporda, ABD ve müttefiklerine tavsiye olarak sunulan 30 maddeden en dikkat çekenleri ise şu şekilde: 

- Bay Trump başkanlığını göstererek, Rusya'nın her türlü hibrit tehditlerini caydırmak ve hükümetimizi savunmada harekete geçirecek ABD politikasını ilan etmelidir. Üst düzey kurumlar arası koordinasyonu sağlamalı, Kremlin'in düşmanca nüfuz faaliyetlerine tepki olarak ABD politikasının ve programlamasının tüm unsurlarını koordine hale getirmelidir.

- ABD hükümeti, Rus müdahalesine en açık durumdaki Avrupa ve Avrasya ülkelerinde demokratik kurumlar inşa etmek için, Avrupalı müttefikleriyle birlikte gerekli yardımı sağlamalıdır. Bu çabaların bir parçası olarak ABD Başkanı, hibrit tehditlerle ilgili küresel bir zirve toplamalıdır.

- ABD ve müttefikleri, Kremlin bağlantılı kara parayı ifşa etmeli ve dondurmalıdır. ABD Hazine Bakanlığı, Putin'in kişisel serveti ve yolsuzluklarıyla ilgili istihbaratları kamuoyuna açık hale getirmeli, Putin ve onun yakın çevresinin uluslararası finansal sistemdeki varlığını engelleyecek adımlar, Avrupalı müttefiklerimizle ortak şekilde atılmalıdır.

- ABD hükümeti, Rusya'nın ABD'deki ve dünyadaki nüfuz operasyonlarına dair detayları yıllık olarak rapor haline getirmelidir. Ayrıca, demokrasilere saldırmak için kötü niyetli operasyonlar kullanan ülkeleri belirlemeli ve bir devletin demokratik seçimlerine müdahale etmek veya bir ülkeyi rahatsız etmek için siber saldırılar, kritik altyapıyı hedef alma gibi asimetrik silahların kullanılması durumunda, saldırgan rejime uygulanacak önleyici ve kademeli yaptırımları ortaya koymalıdır.

- NATO ve ABD hükümeti, saldırı altındaki müttefikleri savunmak için hızlı tepki verecek ekiplerin kurulmasını içerecek şekilde, siber saldırılara karşı karşılıklı savunma taahhüt eden ülkelerden oluşan bir koalisyona liderlik etmelidir. NATO ülkelerinin liderleri, Kremlin sponsorluğundaki siber saldırılar hakkında özel toplantı için davet edilmeli, NATO'nun 5. Maddesi'nde yer alan müşterek savunma hükümleri bağlamında İttifak'ın bu tür saldırıları nasıl değerlendireceğine ilişkin resmi yönergeler geliştirmelidir.

- ABD ve Avrupa hükümetleri, sosyal medya şirketleri, televizyon kanalları ve basılı medya için yapıldığı gibi, siyasi reklamların fonları ve finansman kaynaklarını kamuya açık bir biçimde paylaşmaya zorlamalıdır. Sosyal medya şirketleri, ortaya çıkan dezenformasyon eğilimleri ve hükümet baskılarına ilişkin girdi ve uyarılar sunmak maksadıyla sivil toplum danışma konseyleri kurmalıdır. Buna ilave olarak, medya okur-yazarlığını geliştirmek ve platformlarında dezenformasyonun varlığını azaltmak için hayırseverlerle, hükümetlerle ve sivil toplumla çalışmalıdırlar.

QHA