ANKARA (QHA) -

Avrupa Birliği, ortak Rus-Avrupa projesi ExoMars için gerekli olan hidrazin roket yakıtı alımı veya satışı ile ilgili operasyonları Rusya Federasyonu’na uygulanan yaptırımlar listesinden çıkardı.

İlgili karar 30 Kasım'da AB’nin resmi gazetesinde yayınlandı.

Yasak, artık yüzde 70 veya daha fazla konsantrasyonda hidrazinin satışı, temini, aktarımı veya ihracatı ve ithalatı, taşınması ve alımı ile ilgili doğrudan veya dolaylı teknik yardım, finansman veya finansal yardım kapsamıyor.

Bununla birlikte, hidrazin ile yapılan işlemlere, hidrozinin, yalnızca ExoMars modülünün ExoMars 2020 misyonu kapsamında sınanması ve uçması için amaçlanan, misyonun her aşamasının gereksinimlerine uygun olarak hesaplanan ve tüm görev için 5000 kg'ı aşmayan miktarda veya ExoMars modülü taşıyıcısının uçuşu için uçuş gereksinimlerine uygun olarak hesaplanan 300 kg'ı aşmayan bir miktarda olması durumunda izin veriliyor.

Kararda, “Yukarıda sözü geçen operasyonlarla ilgili teknik yardım, finansman veya mali yardımla ilgili hükümler, yetkili mercilerin önceden onayına tabidir. İsin başvurusunda bulunanlar, yetkili makamlara gerekli tüm bilgileri vermelidir. Yetkili makamlar, verilen tüm izin belgelerini Avrupa Komisyonu'na bildirmelidir” ifadelerine yer veriliyor.

1 Aralık’ta yayınlanan karar, 2 Aralık’ta yürürlüğe girdi.

QHA