BRÜKSEL (QHA) -

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı Estonya'ya geçti. AB Konseyi Dönem Başkanlığı, 6 aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Estonya, Malta’dan devraldığı bu görevi 1 Temmuz - 31 Aralık arasında yürütecek. Dönem Başkanlığını üstlenen ülke, Konsey'de toplantıları yönetiyor.

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının ardından dönem başkanlığının önceliğinin, AB'nin 27 üyesinin birliğini korumak olduğunu açıklayan Estonya'nın dönem başkanlığı için hazırladığı programda konuya ilişkin "AB hem küresel hem de bölgesel düzeyde daha önce hiç karşılaşmadığı sınamalarla mücadele ediyor. AB Konseyi Başkanlığı'nı devralacak Estonya, AB'nin bu sorunlarla birlik ve kararlılıkla başa çıkabileceğine inanıyor. İngiltere'nin AB'den ayrılışını müzakere ederken, aynı zamanda 27 üyeli AB'ye hep birlikte hızlı geçiş sağlamalıyız." ifadelerine yer verildi.

Avrupa'da dijital anlamda öncü konumda olan Estonya'nın, AB Dönem Başkanlığı'nda odaklanacağı temel konunun teknolojik gelişim olacağı kaydedildi.

Estonya hükümeti, dönem başkanlığı için bir program yayımlayarak, verilerin serbest ve güvenli dolaşımına büyük önem verdiğini açıkladı. Programda, "Avrupa, teknolojik gelişmelere ayak uydurmalı ve bunların potansiyelinden faydalanmalı. Bu vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırır, işletmelere ve üye ülkelere büyük katkı sağlar. Estonya'nın amacı AB Komisyonu'nun 'Dijital Serbest Pazar' girişimini ileriye götürmek." ifadelerine yer verildi.

NATO'nun Siber Mükemmeliyet Merkezi'ne ev sahipliği yapan Estonya'nın, siber saldırılar konusunda da çeşitli çalışmalar yürüteceği bildirildi. AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Estonya'nın ardından sırasıyla Bulgaristan, Avusturya ve Romanya üstlenecek.

QHA