Akif, hayal ettiği ideal Müslüman Türk gençliğini “Asım'ın nesli” adını vermiştir. "Asım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek..."

Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yaşamında gazetecilik mesleğinin çok önemli bir yeri vardır. Akif, Servet-i Fünun dergisini takip ederek çeviri şiirler yayımladı. kendi şiirleri ilk defa Sırat-ı Müstakim dergisinde yayımlandı. Sonra adı Sebilürreşat Dergisi olarak değişen bu dergide eserlerinin büyük bir kısmı yer aldı. Millî Marşımız ilk kez 17 Şubat 1921’de Sebilürreşat Dergisi’nin 468'inci sayısında ve dört gün sonra 21 Şubat’ta da Açıkgöz’de yayımlandı. İstiklâl Marşımızın gazete olarak ilk yayınlanma şerefi Kastamonu Açıksöz gazetesine aittir. Bu da Anadolu basınının tarihsel öneminin teyididir. Kastamonu’da yayınlanan Açıksöz Gazetesi’nin Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı yarışmasında kazandığı 500 lirayı “Dar’ül Mesai”ye (Dul ve Kimsesiz yoksul kadınlara meslek kazandıran bir hayır kuruluşu) bağışladığını da haber yapmıştır.

“Açıksöz Gazetesi”nin o günkü nüshasında marşın baş tarafında, “ Şair-i a’zam ve muhterem Mehmed Akif Bey Efendi üstadımız (İstiklal Marşı) unvanlı bir beda-i nefiselerinin ilk neşri şerefini gazetemize lütuf buyurdular. Her mısraında Türk ve İslam ruhunun ulvi ve mübarek hisleri titreyen bu abide-i sanatı kemal-i hürmet ve mübahatla derc ederiz” ibareleri yazılıdır.

Meclis'in 12 Mart 1921 tarihli oturumunda İstiklal Marşı'nın resmen kabulü merasimi yapıldı. Birçok takrir ve konuşmalardan sonra bütün meclisin ve halkın takdirini kazanan Mehmet Akif Bey’in şiiri kabul edildi ve Maarif Vekili tarafından bir defa daha meclis kürsüsünden okuması teklif edildi. Tüm üyeler ayağa kalkarak büyük bir vecd ve heyecan içinde olduğu halde marş tekrar okundu. Marşın oylamasının yapılacağı sırada saat 17.45'te Mehmet Akif heyecan ve mahcubiyetinden mecliste duramamış ve salona çıkmıştı. Marş, yapılan oylama sonucunda ekseriyet-i azime yani “ezici çoğunlukla” kabul edildi ve 21 Mart 1921 Pazartesi tarihli Ceride-i Resmiye’de yani “Resmi Gazete”de yayımlandı.

İstiklal Marşı'nın kabul edilmeden önce yayımlandığı Açıksöz Gazetesi'nin orijinal nüshası, Kastamonu Halk Kütüphanesinin arşivinde bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy, Kastamonu'ya geldiğinde yazıları ve araştırmaları Açıksöz'ün 92'nci sayısından itibaren yayımlanmıştır.


Hakkında Bilinmeyenler

İstiklal Marşımızı yazan ve ödül olarak verilen 500 lirayı bağışlayan Âkif ise sırtında paltosu yoktu. Emekli cüzdanında adresi olarak “Beyoğlu, Parmak kapı Mısır Apartmanı’nda Fuat Şemsi yanında” kayıtlı idi. Vefatında çıplak tabut içinde musalla taşına konulan cenazesine üniversite öğrencileri ve halk sahip çıktı.

Akif Türkçe’nin üstüne titrerdi. Şahit olduğu bir konuşmada gençlerden biri diğerine "Kaç trenini alacağız?" diye sorar. Mehmet Akif bunu duyunca bu gençlere “Treni, daha sizin devletiniz alamadı! Siz nereden alıyorsunuz?” diye çıkışmıştır.

Fakültesinden arkadaşı Hasan Efendiyle, çoluk çocuk sahibi olurlarsa, ölenin çocuklarına kalan bakacak diye sözleşmiştir. O zamanlar Akif genç ve Hasan Efendi, yaşlıdır. Zaman geçer.. Akif’in beş çocuğu vardır. Hasan Bey vefat eder ve Akif verdiği sözü tutarak yetim kalan üç çocuğa bakar. Beş çocukla kıt kanaat olan geçim sekiz çocukla nasıl olur diye düşünmez. Onun için önemli olan sözünde durmaktır.

QHA

Yasal Uyarı