KİEV(QHA) -

Ukrayna Devlet Enerji Etkinliği ve Enerji Tasarrufu Ajansı Başkanı Sergey Savçuk, Türk şirketler Global Yatırım Holding ve Tres Energy yetkilileri ile bir araya gelerek yenilebilir enerjinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar konusunu görüştü.

Ajans Basın Servisinden gelen açıklamaya göre, toplantıda Türk şirketlerinin yetkilileri ile Ukrayna'da yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar konusu ele alındığını aktaran Savçuk, “Yerel yönetimlerle bu konuda sıkı işbirliği içerisindeyiz. Geçen sene yenilenebilir enerji alanında 70 cazip yatırım projesi seçtik. Bunların yarısı evsel atıklardan biyogaz üretimi, geri kalanı alternatif enerji kaynaklarından kojenerasyon, güneş ve rüzgar enerjisi ile ilgili" dedi. Türk şirketlerinin yetkililerinin Ukrayna'da özellikle “yeşil" enerji projelerine ilgi gösterdikleri ifade edildi.

QHA