AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) -

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki sözde parlamento, 20 Eylül tarihinde birinci okumada “Borçluların Borçalarının Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kararların Kabul Edilmesinin Gerekleri ve Düzenine İlişkin” yasayı kabul etti. Bahsi geçen sözde yasada, Kırımlıların Ukrayna bankalarına 5 milyon ruble (83 bin dolar) tutarından az olan borçlarını ödemeyebileceği belirtildi. İlgili “yasa” 62 sözde milletvekili tarafından desteklendi. 
 
Sözde yasada, “Yasa resmi olarak yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe giriyor” ibaresi yer aldı.

İşgalcilerin hazırladığı belgeye göre Ukrayna bankalarına 5 milyon rubleden daha az tutarda borcu olan gerçek ve tüzel kişiler, borcun ödenmesinden tamamen muaf tutuluyor. Bunun dışında işgalciler sosyal savunmasız insanları, engellileri, çalışmayan emeklileri, reşit olmayanların velilerini de borçaların ödenmesinden muaf tuttu.
 
Kırım’ın Rusya tarafından işgal edildiği dönemde Kırımlıların Ukrayna bankalarına olan borçları yaklaşık 2 milyar dolar düzeyindeydi.
 
Daha önce askeri uzman, milletvekili Dmitriy Tımçuk, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'ın, Kırımlıların Ukrayna bankalarına olan borçlarının “affetmesinin”, “Kırım bizim” fikrinin Kremlin için hayli tehlikeli hale geldiğini ispatladığı fikrini paylaşmıştı.

QHA