KİEV (QHA) -

Ukrayna’nın dış ticareti başta olmak üzere Ukrayna ekonomisi için 2017 yılında esas risklerin Rusya Federasyonu’nun devam eden saldırısı ve dünya piyasalarında Ukrayna’nın ihraç ettiği temel ürünler için olumsuz fiyat konjonktürü olduğu ifade edildi.
 
Ukrayna Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı, Ukrayna’nın ticari temsilcisi Natalya Mikolskaya, QHA muhabirine yaptığı açıklamada böyle bir tahminde bulundu.
 
Rusya’nın silahlı ve ekonomik saldırısının Ukrayna’nın dış ticaretindeki etkisine değinen Natalya Mikolskaya, Rusya tarafından uygulanan sınırlamalar sonucunda Ukrayna ihracatının bu yıl yaklaşık 900 milyon dolar kaybettiğini belirtti. Bununla birlikte Mikolskaya, Rusya’nın önümüzdeki yılda ek sınırlama tedbirleri uygulamayacağı ümidini paylaştı.
 
Mikolskaya, “Dış ticareti etkileyecek esas faktörün Rusya Federasyonu’nun devam eden ticari saldırısı olduğunu düşünüyoruz. Rusya’nın ek sınırlama tedbirleri uygulamayacağı ümidindeyiz” dedi.
 
Ayrıca dünya piyasalarında olumsuz fiyat konjonktürünün de 2017 yılının risklerinden biri olduğunu ifade eden Natalya Mikolskaya, günümüzde Ukrayna için bunun metal ürünleri, maden cevheri ve 
bazı tarıma dayalı sanayi kompleksi ürünlerinde söz konusu olduğunu belirtti. Fiziksel hacimde ihracatta yüzde 2 oranında bir büyüme olmasına rağmen bunun fiyat hacminde yansımadığı ve para açısından ihracatta bir azalış gözlemlenmediği ifade ediliyor (QHA: 2016 yılının 9 ayı içinde ihracat 32,3 milyar dolar yani yüzde 8,8 oranında azaldı).

Bununla birlikte Mikolskaya, 2017 yılında dış piyasalardaki fiyat durumunun iyi yönde değişeceği tahminini dile getirerek, “Tahminlerimize göre fiyat konjonktürünün biraz olumlu yönde değişmesi gerekiyor, bu Ukrayna ihracatının artmasına yol açacak” diye kaydetti.

Ukrayna’nın dış ticaretinin artmasına yardımcı olacak unsurlardan söz eden Natalya Mikolskaya, hükümetin Avrupa Birliği ülkeleri dahil Ukrayna’nın serbest ticaret anlaşması imzalayan ülkelere yapılan ticaretin artması için çalışmalar gerçekleştireceğini ifade etti.

Mikolskaya, “Şirketler serbest ticaret bölgesi anlaşmasının öngördüğü olanakları daha aktif şekilde kullanmaya başlayacak. Avrupa Birliği’ne yaptığımız ihracatın hacmi gelecekte de artmaya devam edecek. Bunun dışında üçüncü ülkelerin piyasalarına ihraç edilen Ukrayna menşeli ürün ve hizmet sepetinin genişletilmesi ve yeni piyasalara açılma üzerinde de çalışacağız. Bu gelecek yıl için öncelikli amacımız” diye vurguladı.

Ukrayna’da sanayi üretiminin canlanmasının ülkeye iç ve dış yatırımları çekeceği ümidini dile getiren Mikolskaya, Ukrayna’da ihraç edilen ürün ve hizmetlerin yelpazesinin oldukça sınırlı olduğunu ve bundan dolayı Ukrayna’da işleme sanayine yatırımların çekilmesi gerektiğini söyledi.

Ocak-Eylül 2016 döneminde Ukrayna’dan yapılan ürün ihracatı 25 milyar 874,5 milyon dolar (geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7’lik azalış), ithalat 27 milyar 635,3 milyon dolar (yüzde 6,4 azalış) tutarında oldu. Negatif bakiyenin ise 1 milyar 760,8 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Bölgesi ile ilgili anlaşmanın yürürlüğe girmesi sonucunda 2016 yılının ilk 9 ayında Ukrayna dış ticaretinde Avrupa Birliği’nin payı yüzde 41,4 oldu. 2015 yılının aynı dönemine göre 2016 yılında Ukrayna ve AB arasında ticaret hacmi yüzde 6, Ukrayna’da üretilen ürünlerin Avrupa’ya ihracatı ise yüzde 4,4 oranında büyüdü.

QHA