ANKARA (QHA) - 5 Nisan 2018 -

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu, yurt dışında ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenimlerin ardından alınan diplomaların tanınma ve denklik işlemleri hakkında bir bilgilendirme yayınladı.

Başkonsolosluğun internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada, söz konusu işlemlerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK Tanıma ve Denklik Daire Başkanlığınca yapılmakta olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmeyi tasarlayan kişilerin yurtdışında eğitime başlamadan önce Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından söz konusu yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığına dair resmi bir belge temin etmeleri gerektiği kaydedilirken, söz konusu belgenin temin edilmeden yükseköğrenimlerini tamamlayıp diploma alarak ülkemize dönmeleri durumunda kişilerin başvuruları ülkemizde reddedileceği gibi, emek ve para harcayarak gördükleri öğrenimleri de boşa çıkacağı hatırlatıldı.

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu tarafından yapılan "Tanıma Ve Denklik Konusunda Bilgilendirme" başlıklı açıklamaya bağlantıdan ulaşılabiliyor.

QHA