ANKARA (QHA) -

Türkiye’nin kırsal bölgelerinde güvenliği sağlayan ve terörle mücadelenin kilit taşlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığı, bügün 12 Aralık tarihinde Milliyet gazetesinin haberine göre suçluların tespit ve takibinde ABD’deki polisiye dizilerinde rastlanabilecek bir süreç başlatıyor.

 “Suç Analiz ve Değerlendirme Şubesi” (SADEŞ) kuran jandarma 2018’de her bölgenin suç karakter ve kalıplarını ortaya çıkararak muhtemel suçların önüne geçmek için harekete geçti.

Jandarma’nın suçların tespiti ve takibinde kullandığı geleneksel yöntemler tarihe karışıyor. Olayların bilimsel yöntemler kullanılarak aydınlatılması ve şüphelilerin tespit edilerek adalete teslim edilmesi amacıyla hizmet veren Jandarma Kriminal Sistem Daire Başkanlığı, laboratuvarlar ve olay yeri inceleme timleriyle organize çalışma yürütüyor. İl ve ilçe jandarma komutanlıklarındaki olay yeri inceleme timleri, elde ettikleri maddi delilleri toplayarak kriminal laboratuvarlara gönderiyor. Jandarma Genel Komutanlığı klasik suç takibini içeren bu yöntemi devam ettirmekle birlikte, SADEŞ’i kurarak, her bölgenin suç karakterini ortaya çıkarmak için çalışacak.

Jandarma Genel Komutanlığı, 2018’den itibaren suçun işleniş karakterleri ve diğer olaylara benzerliklerini tespit etmek üzere komutanlık bünyesinde görevlendirilecek analistlerini devreye sokacak. Analistler bölgesel bazda yaptıkları çalışmalarla her bölgenin karakterine uygun öneriler ve tespitlerde bulunacak. Jandarma, 2018’de hayata geçecek birimle olması muhtemel suçların önüne geçmeyi hedefliyor.

Edinilen bilgilere göre analistlerin görevleri şu başlıklardan oluşacak:

Suç kalıpları çıkarılacak

Jandarmanın yetkili olduğu bölgelerde çalışacak analistler, son birkaç senede yaşanan suçların dosyalarını incelemeye alacak. Analistler yaptıkları çalışmalarla meydana gelen veya gelişmekte olan suç serilerini ve suç kalıplarını ortaya çıkaracak. Analistler elde ettikleri bilgiler üzerinden diğer olaylarla aralarındaki benzerlikler kıyaslanacak. Araştırmada kıstas yer, zaman, suçun işleniş karakteristikleri ve diğer olaylara benzerlikleri olacak.

Suç trendleri belirlenecek

Analistler yapacakları çalışmalarla bölgeden bölgeye ve yaşanılan çağa göre değişen suç trendleri üzerinde de yoğunlaşacak. Yapılan çalışmalarla hangi bölgede ne tür suçların ne şekilde ve hangi araçlar kullanılarak işlendiği tespit edilecek. Çalışmalarla suçlar ve diğer farklı değişkenler arasındaki benzerlik ve nedensellik ilişkileri ortaya konulacak.

Suç ve suçlu kimliklendirilecek

Analistler tarafından suç ve şüphelinin kimliklendirilmesi, harita, zaman çizelgeleri, grafikler, tablolar ve şemalar ile yapılacak. Suç ve işleniş süreci savcılık adına resmedilecek, soruşturmacılara şüpheli hakkında fikir verilecek. Analistler ayrıca kurum içi planlama çalışmaları için de Jandarma Genel Komutanlığı’na veri desteği sağlayacak. Böylece suçlar daha ortaya çıkmadan önleneceği gibi, gerçekleşen suçun en kısa sürede aydınlatılması daha da kolaylaşmış olacak.

QHA