KARASUPAZAR / BELOGORSK (QHA) - Karasupazar’da 22-24 Mayıs tarihleri arasında II. Uluslararası “Bekir Çobanzade’nin Dünyası” Türkoloji Konferansını düzenlendi. Konferans ünlü Türkolog, şair Bekir Çobanzade’nin 120. doğum yıldönümü dolayısıyla yapıldı.

Kırım Enformasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Ayder Emirov, yaptığı açıklamada konferansa 6 ülkeden bilim adamı, yazar ve kültür çalışanları katıldı. Kırım’dan 20 bilim adamı iştirak ederken Azerbaycan, Kazakistan, Rusya (Moskova, Dağıstan, Tataristan), Türkiye ve Özbekistan’dan 11 profesör ve 9 doktora unvanına sahip 20 bilim adamı bildiri sundu.

24 Mayısta Bekir Çobanzade Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl Saim Osman Karahan “Dobruca Kırım Tatar Ağzı Sözlüğü”, Edip Asanov’un (Bahçesaraylı) Bekir Çobanzade’nin şiirleri için yaptığı besteler, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Kırımlı “Türkiye’deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri” çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Konferans, Karasupazar Belediyesi ve İsmail Gaspıralı Kırım Tatar Kütüphanesinin katkılarıyla, Resul Velilyayev’in kurmuş olduğu Bekir Çobanzade Vakfı tarafından düzenlendi.

Bu yıl konferansta “Kırım tarihi ve etnografyası” (Altın Orda döneminde Kırım; Kırım Hanlığı; Rusya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği’nde Kırım ve Kırım Tatarlar), “Karasupazar anıtları, Bekir Çobanzade ve Karasupazar’da doğan diğer bilim adamlar, yazarlar, eğitimciler, kültür ve sanat adamlarının hayatı, edebi ve bilimsel mirası”, “Folklor, edebiyat ve sanat’ta Karasupazar”, “Kırım Tatar dilinin Karasupazar lehçesi, bölgenin yer adları”, “Küreselleşme çağında Kırım Tatar dilinin korunması ve geliştirilmesinin yolları ve yöntemleri: 1920’li ve 1990’lı yıllarında Türk halklarının alfabelerini Latinleştirme deneyimleri” konuları ele alındı.

Bekir Çobanzade Vakfı 2003 yılında girişimci ve bilim ve sanat koruyucusu, “Krımopt” şirket Müdürü Resul Veliltayev tarafından kuruldu. Vakıf kültür, eğitim ve maneviyat alanda gerçekleştirilen programlara destek veriyor. Vakf Bekir Çobanzade Ödüllerini 2006’dan bu yana düzenliyor.

Bekir Çobanzade, Kırım Tatarlarının büyük bilim adamı, dilbilimcisi ve şairidir. Çobanzade 27 (15) Mayıs tarihinde 1893 yılında Karasupazar’da doğdu. İstanbul, Odessa, Budapeşte’de eğitim gördü. Kısa bir süre Tavriya Üniversitesinde profesör olarak çalıştıktan sonra 1925 - 1937 yılları arasında Bakü’de Azerbaycan Dili ve Edebiyatı bölümünde hocalık yaptı, ardından  Azerbaycan Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 1926 yılında Sovyetler Birliği Türkoloji Kongresini düzenleyenlerden biri oldu. Bu kongrede "Türk Lehçeleri Arasındaki Karşılıklı İlişkiler" ve "Türk Tatar Dillerinde ilmî Terminoloji Meydana Getirme" bildirilerini sundu. Bekir Çobanzade Kırım Tatar ve Azerbaycan dilbiliminin kurucusu olarak kabul ediliyor.

Mavile Abkerimova

QHA