QHA - ÖZEL -

Rusya'nın bir neo-faşist akım ve cephenin öncüsü olarak yükseldiğini söylemek zor değil. Özellikle Avrupa'da aşırı sağı besleyen Putin, hem Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerin zayıflamasını sağlıyor, hem de siyaseten eylemlerini hoş görecek, işlediği suçları affedecek yeni bir kamuoyu yaratılmasını sağlıyor. Fakat bu yalnızca Rusya yanlısı siyaset izleyen uzantılar yaratmaktan ibaret değil. Özellikle Rusya içinde, silahlı paramiliter gruplar hem vekalet savaşlarında paralı asker olarak kullanılacak, hem de iç siyasetteki muhaliflere yahut olası bir savaşta işlevsellik üstlenebilecek şekilde eğitiliyorlar.

Son olarak The Washington Post'ta yayımlanan özel haber, Rusya'daki bu görünmez tehlikeyi gözler önüne serdi. Rus faşizminin kalelerinden St. Petersburg'daki "Rezerv" örgütüne dair bir özel haber yapan Washington Post, paramiliter örgütlenmelere ışık tuttu. 

Haberde değinilenler korkunç: Denis Gariev, Rezerv örgütünün silahlı eğitimcisi, Ukraynalı kimliğini "kuduz"la eş görüyor ve cemiyetin aşırı yumuşayıp "sebzeleşmesi"nden şikayet ediyor. Bu eğitimlerle gençleri cemiyetteki bu hastalıklardan kurtardıklarını iddia ediyor. Bir savaşın yaklaşmakta olduğu fikriyle örgüte kazanılan gençlere, Gariev'in ifadesiyle öldürmeyi öğretiyorlar.

Askeri eğitim alan bu gençler, birer ölüm makinesine dönüştürülüyorlar.

Öte yandan, QHA'ya konuşan bir Türk öğrenci, Moskova'da geçirdiği yıllarda, bu tarz paramiliter örgütlenmelerin her geçen gün daha da görünür olduğunu ve artık açık alanda silahlı gövde gösterisi ve eğitim yapmaktan çekinmediklerini aktardı. Azınlıklara saldırılarıyla tanınan bu örgütler, büyük Rus şehirlerinde insanlara saldırmaktan ve linç etmekten, hatta silahla infaz etmekten çekinmiyorlar.

Futbol kulüplerinin taraftar gruplarıyla başlayan yapılanma, iç içe geçmiş halkalar halinde silahlı çetelere ve nihayet profesyonel paramiliter unsurlara dönüşüyor. Batı'nın Rusya'nın hırsını dizginlemek için yekvücut ve kararlı bir tutum gösteremediği şu günlerde, bu tür örgütleri çağın SA ve SS'leri olarak görmek mümkün.

Öte yandan Rusya, Kırım Tatarları'nı ve muhalifleri sindirmek için sürekli farklı radikal örgüte mensup olma iddialarıyla insanları yıldırmaya devam ediyor. Hizb-ut-Tahrir suçlamalarıyla hapse atılan Kırım Tatarları yanında, "Bozkurtlar" isimli bir örgüte mensup oldukları iddiasıyla Türk öğrenciler taciz ve sınırdışı ediliyor.

QHA